15 FIRM w JEDNYM MIEJSCU !!

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Ubezpieczenie AC PDF Drukuj

ac

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu i wyposażenia od kradzieży lub szkód, skutków uszkodzeń, zniszczenia, których sam jesteś sprawcą. Z polisy tej możesz również otrzymać odszkodowanie gdy szkody powstaną w wyniku działania zdarzeń zewnętrznych takich jak zjawiska przyrody bądź gdy sprawcy uszkodzeń nie można ustalić.

Umowa ubezpieczenia autocasco może zostać zawarta z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego), wymienionej w polisie.

 

Przedmiot ubezpieczenia

 

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej (RP) stosownie do przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym oraz posiadające aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem do dowodu rejestracyjnego, tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, motocykle, motorowery i przyczepy.

 

Zakres ubezpieczenia

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na:

 

1. uszkodzeniu pojazdu wskutek:

 

 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami i przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,

 • działania osób trzecich,

 

2. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:

 

 • powodzi, zatopienia, pożaru, wybuchu,

 • bezpośredniego działania pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi,

 • nagłego działania czynnika chemicznego lub termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,

 

3. uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez przewożone osoby wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej,

 

4. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, uszkodzenia pojazdu w następstwie jego kradzieży lub zabrania w celu krótkotrwałego użycia.

 

Dodatkowe informacje

 

 • Ubezpieczenie AC zapewnia rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu.

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium RP oraz pozostałych krajów europejskich.

 • Ochroną ubezpieczeniową można objąć samochód wraz z jego wyposażeniem.

 

Atuty naszej oferty

 

 • Konkurencyjna wysokość składki dla kierowców z kilkuletnim stażem bezwypadkowej jazdy.

 • Zachowanie pełnych uprawnień do zniżek z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, jeśli okres przerwy między umowami ubezpieczenia AC nie jest dłuższy niż 2 lata.

 • Możliwość wyboru sposobu likwidacji szkody.

 • Wiele rodzajów zniżek dostępnych dla klientów indywidualnych w taryfie AC.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania danych statystycznych i personalizacji ustawień oraz reklam. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information