15 FIRM w JEDNYM MIEJSCU !!

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń PDF Drukuj

koparka

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia po zainstalowaniu w miejscach wskazanych w umowie ubezpieczenia oraz po zakończeniu testów i prób eksploatacyjnych. Maszyny i urządzenia są objęte ochroną podczas eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu a także podczas związanych z naprawami lub remontami transportów wewnątrzzakładowych.

 

Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także zainstalowane na stałe i nie podlegające wymianie przez użytkownika nośniki danych (odczytywane maszynowo), stanowiące część ubezpieczonych maszyn i urządzeń oraz dane na nich zgromadzone, jeżeli są konieczne do prawidłowego funkcjonowania tych maszyn i urządzeń.

 

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

 

Ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu "od wszystkich ryzyk”, czyli ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe, nieprzewidziane i niezależne od Ubezpieczającego zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych albo utraconych maszyn lub urządzeń – z zastrzeżeniem wyłączeń ujętych w OWU.

 

W szczególności ochrona obejmuje szkody będące skutkiem:

 

 • błędów w projektowaniu lub konstrukcji,

 • błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału,

 

eksploatacji, w wyniku:

 

 • niewłaściwej obsługi,

 • wandalizmu,

 • rozerwania wskutek siły odśrodkowej,

 • braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających,

 • niedoboru wody w kotłach maszyn parowych,

 • nadmiernego ciśnienia,

 • zwarcia, przepięcia i innych przyczyn elektrycznych,

 • poluzowania się części,

 • dostania się ciała obcego.

 

W jaki sposób ustalana jest suma ubezpieczenia?

 

Suma ubezpieczenia maszyn i urządzeń zgłaszanych do ubezpieczenia może być określona według:

 

 • wartości odtworzeniowej,

 • wartości ewidencyjnej brutto.

Sumę ubezpieczenia dla nośników danych określa Ubezpieczający kierując się szacowaną wysokością maksymalnej straty, jaka może zaistnieć wskutek jednej szkody.

 

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, jeżeli nie umówiono się inaczej.

 

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu zbierania danych statystycznych i personalizacji ustawień oraz reklam. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information